Elengedhetetlen a felkészülés a fűtési szezonra
Utolsó módosítás: 2018.10.04
       

A Nemzeti Közművek földgázelosztó társaságai minden évben több milliárd forintot fordítanak a gázhálózat rekonstrukciójára, korszerűsítésére. Annak érdekében, hogy a fogyasztók gázellátása folyamatos, zavartalan és biztonságos legyen, a telekhatáron, az ingatlanon belüli vezetékek állapotának is kifogástalannak kell lennie. A földgázhálózati társaság felhívja ügyfelei figyelmet arra, hogy a fűtési szezont megelőzően az élet- és vagyonvédelmi szempontokat is figyelembe véve érdemes felülvizsgáltatni a tulajdonukat képző gázvezetékek és gázkészülékek állapotát. Ennek eredményeképpen a szolgáltatás a téli időszak beköszöntével is biztonságos és zavartalan lesz, hiszen a jól karbantartott korszerű eszközökkel és vezetékekkel elkerülhető a gázszivárgás és ezzel a szolgáltatásból való kikapcsolás, amely a kezdődő fűtési időszakban kellemetlen lehet.

Bár a Nemzeti Közművek biztosítja az összes lakossági fogyasztó földgázellátását, földgáz elosztási tevékenysége azonban nem országos. A Nemzeti Közművek tulajdonában lévő NKM Földgázhálózati Kft. és NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. együttesen 30 000 kilométert meghaladó tervszerűen karbantartott gázhálózatot üzemeltet. Az NKM Földgázhálózati Kft. a fővárosban és 18 Budapest közeli településen végez földgázelosztási tevékenységet, ennek keretében 810 ezer ügyfélhez juttatja el a földgázt, amely mintegy 2 millió embert érint. Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Kft. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyékre, valamint Veszprém megye néhány településére kiterjedő szolgáltatási területén 668 településsel áll szolgáltatásával a fogyasztók rendelkezésére. Az itt ellátott fogyasztók száma több mint 780 ezer.

A Nemzeti Közművek számára rendkívül fontos a gázhálózat üzembiztos működtetése, ezért földgáz-elosztási rendszerének hálózatrekonstrukciós munkáira évente többmilliárd forintot fordít a legmodernebb technológiákat felhasználva.

Az elosztó társaság felhívja a gázfelhasználók, tulajdonosok figyelmét a saját gázrendszereik karbantartására, javítására a saját biztonságuk és kényelmük érdekében. A telekhatáron belüli földgázfelhasználó rendszer nem megfelelő műszaki állapota ugyanis az ingatlanon történő földgázfelhasználás zavarait eredményezheti. A szükséges felújítási, illetve karbantartási munkálatok elvégzésével elkerülhetők a balesetek, valamint a vagyoni károk. Ezen nem kívánt események felelőssége az ingatlantulajdonost terhelik. A készülékek rendszeres karbantartása, a biztonságos gázfelhasználás mellett, az energiahatékony működésnek is záloga. A karbantartás nélküli készülékek a lehetséges veszélyeken túl a már nem hatékony működés miatt többlet gázfogyasztást és így akár nagyobb gázszámlát is okozhatnak - feleslegesen.

A földgáz felhasználó rendszerek biztonságos üzemeltetése elsősorban nem az elosztói engedélyes kötelessége, tekintettel arra, hogy a telekhatáron, vagy az épületen belüli gázvezetékek tulajdonosaként azok üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa – mint a gázfelhasználó rendszer tulajdonosa - kötelezett a törvényi előírások alapján. Javasoljuk, hogy rendszeresen vegyék igénybe a gázkészülékek márkaképviseletét ellátó szakszervizek javító, karbantartó és ellenőrzést végző szolgáltatását, amelyek munkalappal is igazolják az elvégzett szolgáltatást, s ezzel felelősséget is vállalnak az elvégzett javításokért!

A közös vagy összefüggő légtérben levő nyílt égésterű kéményes gázkészülék és szilárd tüzelésű – nem külső légbevezetésű - fűtőkészülékek együttes üzemeltetése szénmonoxid mérgezés veszélyét hordozza. Minden új kéményes fűtőkészülék beépítése és üzemeltetése épületgépész tervezői szakértelmet és a kéményseprő közszolgáltató előzetes hozzájárulását igényli. Ne veszélyeztessék magukat és családjukat szakszerűtlen átalakításokkal!

A Nemzeti Közművek kiemelt célja, hogy szavatolja a földgázt használó ügyfelei élet- és vagyonvédelmét. Az elosztó társaság elosztási területén nem csak a hálózatüzemeltetési és karbantartási munkákat, hanem a mérési rendszerek üzemeltetését, a gázmérő leolvasással kapcsolatos feladatokat, részben a tervfelülvizsgálatot és a műszaki-biztonsági ellenőrzést, valamint a hálózat-beruházásokhoz szükséges irányítási funkciókat is ellátja. A társaság mindemellett a szabálytalan gázvételezések felderítésére irányuló ellenőrzéseket is végez, ugyanis ezek az esetek többnyire balesetveszélyes beavatkozásokat jelentenek a gázmérőn vagy a hálózaton és veszélyeztetik a többi felhasználó testi épségét. Minden gázszivárgást komolyan kell venni! Gázszag észlelése esetén haladéktalanul hívni kell a területileg illetékes földgázelosztó társaságot.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. szolgáltatási területe:Az NKM Földgázhálózati Kft. szolgáltatási területe: